Najważniejsze daty i terminy dla maturzystów roku szkolnego 2017/2018 ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Najważniejsze daty i terminy dla maturzystów roku szkolnego 2017/2018 ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  • 3 lipca– ogłoszenie wyników matura 2018, odebranie świadectw dojrzałości
  • Nie zawsze wyniki z egzaminu maturalnego są takie jak tego oczekujemy. Jeżeli czeka Cię egzamin poprawkowy – do 10 lipca musisz złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do takiego egzaminu
  • 21 sierpnia– część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
  • 21-22 sierpnia– część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
  • 11 września– ogłoszenie wyników matury po terminie poprawkowym, odebranie świadectw dojrzałości