Informacja o stypendiach pomostowych – dla tegorocznych absolwentów

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich informuje o możliwości uzyskania stypendium o wysokości 500 zł miesięcznie wypłacanego od października 2018 r. do lipca 2019 r. dla studentów pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych na polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą ubiegać się kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.
Kandydaci starający się o uzyskanie stypendium z rekomendacją naszej Fundacji muszą spełniać następujące kryteria:
Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w 2018 roku.
Zamieszkanie i zameldowanie w okresie ostatnich 2 lat na terenie powiatu jarosławskiego lub gmin Sieniawa, Adamówka, ale poza Jarosławiem.
Uzyskanie w pisemnej części egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu wybranego łącznie co najmniej 320% lub posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady spośród olimpiad wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Pochodzenie z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018.

Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji należy złożyć w terminie do 10 lipca 2018 r. w siedzibie Fundacji: Jarosław, ul. Zielińskiego 4.

Wnioski o przyznanie stypendium będą składane przez kandydatów on-line. Aplikacja dla kandydatów będzie dostępna na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 do godz. 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. I T. Zielińskich w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Bardziej szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod numerem telefonu: 16 621 32 65 ; kom. 698 427 130.

Regulamin stypendialny 2018/19