Język polski w świecie…

Dnia 16 kwietnia br. odbyła się wycieczka szkolna na Uniwersytet Rzeszowski w ramach XI Tygodnia Polonistów. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 1a, 2a oraz 3g. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania 2-godzinnego wykładu prof. dra hab. Władysława Miodunki, który przyjechał specjalnie na to wydarzenie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor przedstawił sytuację języka polskiego poza granicami kraju. Swoboda wykładu profesora, wypowiedź pełna żartów, ale także ciekawy temat pochłonął każdego słuchacza. Dla uczestników było to pełne przydatnej wiedzy doświadczenie. Szkoda jednak, że mogliśmy uczestniczyć tylko w 1 z 7 dni całego wydarzenia!

Oliwia Gładysz  (kl. 2a)