I edycja powiatowego Konkursu Geograficznego

W dniu 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu odbyła się I edycja Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów. W konkursie wzięło udział 31 uczniów z 9 szkół z terenu powiatu jarosławskiego.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać arkusz konkursowy, który składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała 30 zadań zamkniętych, natomiast druga 5 zadań otwartych. Maksymalnie można było uzyskać 62 punkty. Zadania konkursowe sprawdzały wiedzę uczestników z zakresu geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej świata. Nie zabrakło również pytań z geografii regionalnej Polski. Uczestnicy mieli 45 minut na  rozwiązanie arkusza.

            Po sprawdzeniu prac, nagrodzonych zostało 5 osób, które uzyskały najlepsze wyniki spośród wszystkich uczestników. O wygranej w pierwszej kolejności decydowała liczba uzyskanych punktów, natomiast w drugiej kolejności czas oddania pracy.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Maciej Wyczawski  (Szkoła Podstawowa w Wierzbnej)

II miejsce Jakub Borys (Szkoła Podstawowa Nr 5im. Baśki Puzon w Jarosławiu)

III miejsce Wojciech Kusy (Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jarosławiu)

IV miejsce Agata Nowak (Szkoła Podstawowa w Wierzbnej)

V miejsce Szymon Skrzypek (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zapałowie)

Poza nagrodami głównymi każdy uczestnik konkursu otrzymał słodkie upominki.  Zwycięzcom nagrody wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych w Jarosławiu im. Augusta Witkowskiego,  Pani Renata Tomaka – Pasternak.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!

Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców, firma podróżnicza Trzask oraz Pan Bartłomiej Gołąb Kierownik Sklepu Aljan.