III edycja konkursów ogólnopolskich: Mitologia oraz Życie i twórczość Jana Kochanowskiego – poziom drugi

W dniach 5 – 6 marca br. uczniowie klas I i II naszej szkoły zmierzyli się z twórczością Jana Kochanowskiego oraz z wiedzą z zakresu „Mitologii”. Celem konkursów było stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności, wyzwalanie aktywności twórczej, popularyzacja literatury polskiej i świata starożytnego.

Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec kwietnia.