ZMIANA NUMERACJI SAL OD DNIA 12.02.2018

ZMIANA NUMERACJI SAL OD DNIA 12.02.2018

Numer  Sali przed zmianą Numer  Sali po zmianie
Parter
11 1
10 2
12 3
16 4
13 5
14 6
15 7
17 8
I piętro
19 11
20 12
27 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
DAWNY POKÓJ NAUCZYCIELSKI  13 
II piętro
31 21
32 22
33 23
34 24
36 25
37 26
38 27
III piętro
41 31
42 32
43 33
44 34
45 35
46 36