Egzamin zawodowy czerwiec 2018

Część pisemna 19.06.2018

Część praktyczna 26.06.2018

Kwalifikacja B.35 (zawodzie technik geodeta 311104) – obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

Zgodnie z harmonogramem egzaminów zawodowych w czerwcu bieżącego roku będzie organizowany egzamin wyłącznie z kwalifikacji B.35.

Absolwenci, którym nie powiodło się na ww. egzaminie proszeni są o złożenie deklaracji (w załączniku) do 18.02.2018 w sekretariacie szkoły.

Wzór deklaracji do egzaminu zawodowego