Wywiadówka 24.01.2018

Wywiadówka odbędzie się w dniu 24.01.2018 o godzinie 16:30 wg harmonogramu poniżej.

W tym dniu lekcje będą skrócone dla pierwszej i drugiej zmiany.

KLASA SALA
1a 45
1b 19
1cm 20
1j 31
1n 42
1p 32
1g 43
2a 38
2b 37
2j 27
2m 41
2s 12
2g 44
3g 34