W piątek 01.12.2017 obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z AIDS

Z tej okazji odbyła się V Olimpiada Wiedzy  o HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

 

 

Celem olimpiady było:

  • popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań ryzykownych;
  • promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi;
  • aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV, AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Etap szkolny wyłonił najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie powiatowym. – Etap powiatowy olimpiady o HIV i AIDS odbył się 1 grudnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W etapie powiatowym 3 laureatów z danej szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązywało test wiedzy o HIV i AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. Uczestnicy olimpiady mieli do wypełnienia test jedno lub wielokrotnego krotnego wyboru oraz pytań otwartych. W etapie powiatowym uczestniczyło 25 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice Paulina Prus z klasy 1cm, która otrzymała wyróżnienie oraz Aleksandra Barszczak i Magdalena Kordas z klasy 1j. Opiekunem była Pani Bernadetta Pajda.