W naszej szkole gościliśmy Panią Renatę Majkut – Lotycz

W poniedziałek 20.11.2017 w naszej szkole gościliśmy Panią Renatę Majkut – Lotycz reprezentującą Stację Sanitarno – Epoidemiologiczną w Jarosławiu

Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży szkodliwości działania alkoholu, papierosów i substancji psychoaktywnych na organizm człowieka.

Aby lepiej zrozumieć i zobrazowć poruszane tematy, młodzi ludzie mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli – specjalnych okularów, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po wypiciu alkoholu (nasze imitowały stan nietrzeźwości 0,8 – 1,5 promila) lub po spożyciu narkotyków.

Założenie alkogogli i narkogogli skutkuje podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu, zniekształceniem widzenia kolorów.