IX SZKOLNY KONKURS EUROWIZJI

Termin: 5 XII 2017

Zgłoszenia: do 29 XI 2017 do nauczycieli języków obcych

Koordynatorzy: A. Jamróż, E. Gruca-Drążek

 

SZKOLNY KONKURS EUROWIZJI

 REGULAMIN KONKURSU

  1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego.

  1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSDGiL w Jarosławiu, którzy pragną zaprezentować swoje umiejętności językowo-wokalne.

  1. Cele konkursu:
  • kształcenie umiejętności językowych i wokalnych
  • rozwijanie zdolności samokształcenia się i wyszukiwania informacji
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, stworzenie im możliwości zaistnienia na forum szkolnym
  1. Przebieg i organizacja konkursu:

Konkurs odbywa się w hali sportowej ZSDGiL w Jarosławiu, przed jury oraz publicznością szkolną, w terminie wyznaczonym przez organizatorów. Uczestnicy prezentują przygotowaną piosenkę w wybranym języku europejskim. Organizatorzy zapewniają sprzęt umożliwiający odtworzenie ścieżki podkładu muzycznego. Uczniowie mogą sami wykonywać akompaniament do prezentowanego utworu.

  1. Zgłoszenia do konkursu:

Zgłoszeń do konkursu można dokonywać u nauczycieli języka angielskiego w wyznaczonym terminie. Należy przygotować dwa utwory, spośród których jury wybierze utwór, który zostanie zaprezentowany podczas konkursu.

  1. Wyłonienie zwycięzców:

Zwycięzcy zostają wyłonieni, na podstawie kart oceny uczestników, przez jury konkursowe, w skład którego wchodzą nauczyciele ZSDGiL. Każdy z jurorów przyznaje uczestnikowi od 0 do 10 punktów mając na uwadze następujące kryteria: umiejętności wokalne i językowe uczestnika, jego ogólną prezencję oraz dobór utworu.

Jury konkursowe przyznaje trzy pierwsze miejsca oraz może wyróżnić któregoś z uczestników.

Nagrodę publiczności przyznaje jury złożone z uczniów szkoły.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz przekazane przez wydawnictwa językowe.

  1. Uwagi końcowe:

Za przygotowanie ucznia do konkursu odpowiada nauczyciel, który go zgłasza.

Treści wybranego utworu, a także sposób jego wykonania, nie mogą naruszać ogólnie przyjętych zasad etycznych.