KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ POCZTÓWKĘ Z MOTYWEM JAROSŁAWIA

  1. Konkurs trwa do 27.11.2017
  2. Format prac max. A5 (21×14,8 cm), pojedyncze lub składane
  3. Praca może być wykonana w dowolnej, płaskiej technice plastycznej umożliwiającej, bez uszczerbku na jej jakości, na wykonanie skanu lub sfotografowania
  4. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (dostępna u Pani Eweliny Gajos)
  5. Ogłoszenie wyników 6.12.2017 w sali narad Ratusza
  6. Prace należy przekazać Pani Ewelinie Gajos