Dzień otwarty PANS

27 marca młodzież z naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w Dniu Otwartym PANS. Zwiedzili instytuty oraz uczelniane pracownie. Największym zainteresowaniem cieszył się Wydział Ochrony Zdrowia, na którym uczniom udało się wzbogacić swoją wiedzę w zakresie medycznym, dzięki licznym prezentacjom udzielania profesjonalnej pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.