Technik budowy dróg – reaktywacja!

drogiW dniu 13 marca br. w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu odbyło się spotkanie, dotyczące reaktywacji kierunku technik budowy dróg. W rozmowach udział wzięły : p. Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, p. Renata Tomaka – Pasternak – dyrektor ZSDGiL oraz p. Katarzyna Socha – dyrektor ds. personalnych Grupa PBI.

Rozmowy dotyczyły współpracy i objęcia patronatem klasy o profilu technik budowy dróg przez Grupę PBI Infrastruktura S.A. Zaproponowano również szerokie wsparcie m.in. stypendia dla najlepszych uczniów, płatne praktyki od klasy drugiej, sfinansowanie kart MultiSport Student, udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę czy wsparcie w zdobyciu uprawnień na sprzęty.

Kolejną okazją do zaprezentowania szerszemu gronu oferty i możliwości pracy przez przedstawicieli Grupy PBI będzie Dzień Otwarty (21.03.) w „Witkowskim”.