Innowacje w edukacji

W dniu 15 stycznia br. odbyła się w Toruniu ogólnopolska konferencja nt. Innowacje w edukacji, której organizatorem było Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS. Celami konferencji były: dyskusja nt. zmian dotyczących przyszłości oświaty oraz prezentacja modułów wspierających nauczanie przedmiotów STEM, przygotowanych przez ZSDGiL w ramach #SUNRAISEPROJECT. „Witkowskiego” reprezentowały: Dyrektor Renata Tomaka -Pasternak, Agnieszka Jamróz i Marzena Martynowicz. W konferencji wzięli udział również parlamentarzyści mający wpływ na decyzje dotyczące systemu edukacji – Kinga Gajewska i Marcin Józefaciuk. W gronie prelegentów oprócz przedstawicieli „Witkowskiego” znaleźli się: Dariusz Martynowicz – Nauczyciel Roku 2021, Mieczysław Kieca – prezydent Wodzisławia Śląskiego, Beata Przyborowska – prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zuzanna Campalastri – absolwentka Cambridge. W czasie napiętego planu konferencji odbyła się także dyskusja panelowa dotycząca między innymi organizacji planu lekcji, systemowego wsparcia edukacji przez instytucje zewnętrzne czy podstawy programowej.