Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka">Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

W niedzielę, 10 grudnia, na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które miało miejsce właśnie 10 grudnia 1948 roku.  Z tej okazji w poniedziałek 11.12.2023r. uczniowie klas 3H i 2H wzięli udział w wykładzie, który prowadziła Pani Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Morawiec. Podczas wykładu Uczniowie dowiedzieli się czym są prawa człowieka, jakie są ich cechy i co grozi za ich naruszenie. Mieli doskonałą okazję do podjęcia dyskusji na temat znaczenia praw człowieka, przypadków naruszeń tych praw oraz problemów związanych z ich ochroną we współczesnym świecie.