STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Dnia 7 grudnia w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, I wojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Taki dyplom odebrał także uczeń naszej szkoły, Jakub Reizer, z klasy 2M!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Serdecznie gratulujemy!