Udział klas 3H i 2 H w Ogólnopolskim programie edukacyjnym Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”

warsztaty30.11 i 4.12. 2023r. klasy 3H i 2H uczestniczyły w zajęciach z zakresu edukacji prawnej, związanej z prewencją przestępstw. Warsztaty odbyły na terenie jednostki penitencjarnej w Przemyślu .

W czasie zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się od kiedy i na jakich zasadach można ponosić odpowiedzialność karną, co grozi nieletnim za łamanie prawa, jak wygląda życie w więzieniu, jak wygląda praca w Służbie Więziennej.

Podczas zajęć młodzież, oprowadzana przez funkcjonariusza Służby Więziennej, odbyła również spacer po Zakładzie Karnym.