XXII DZIEŃ PAPIESKI W WITKOWSKIM POD HASŁEM „BLASK PRAWDY”

„BLASK PRAWDY”(„VERITATIS SPLENDOR”)– to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.

Z okazji przypadającego Dnia Papieskiego oraz 44 rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża, Szkolne Koło Caritas przygotowało kiermasz charytatywny na rzecz uczennicy naszej szkoły. Jan Paweł II jest wzorem i wielkim autorytetem dla uczniów naszej szkoły, dlatego chętnie społeczność uczniowska przyłączyła się do tej akcji.