III Podkarpacki Maraton Biologiczny

14.02.2022 21 uczniów z klas 3b, 1B, 3C uczestniczyło w cyklu wykładów wygłoszonych przez naukowców z Uniwersytetów: Rzeszowskiego, KUL, Warszawskiego, Rolniczego, Przyrodniczego w Poznaniu. Patronem honorowym byli: MEiN, Podkarpacki Kurator Oświaty. Gościem specjalnym był Pan prof. dr hab. Honoris Causa Piotr Tryjanowski odznaczony Pokojową Nagrodą Nobla. Tematyka spotkania dotyczyła ekologii, zmian klimatycznych i ich wpływu na układy biologiczne. Organizatorem spotkania było I LO w Dębicy.