Dzień Patrona

Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejszą
jest umieć dowiedzieć się czegoś”

August Wiktor Witkowski

12 października obchodzimy w naszej szkole DZIEŃ PATRONA. Z okazji tego święta odbył się quiz wiedzy o Auguście Witkowskim, przygotowany przez klasę 3H. Młodzież bardzo dobrze sobie z nim poradziła. Gratulujemy reprezentantom klas: 1G, 1H, 2B, 2D, 2H, 2L, 2M, 3F, 3P, 3l, 3m i 3a świetnych wyników!

Tego dnia cała społeczność szkolna dumnie nosiła koszulki z hasłem: WITKOWSKI TO MY.

Kilkanaście lat upłynęło od chwili, gdy Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu przyjął imię profesora Witkowskiego. Nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły podjęli decyzję, aby patronem uczynić tego wybitnego uczonego, fizyka, a zarazem humanistę, filozofa, znawcę literatury, piszącego wiersze, kompozytora drobnych utworów muzycznych, malarza amatora przejawiającego niewątpliwy talent artystyczny.

Mottem przyświecającym poczynaniom i życiu Profesora Witkowskiego były Jego własne słowa: Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejszą jest umieć dowiedzieć się czegoś. One też znalazły uznanie w naszych sercach i umysłach.