Śp. Dyrektor Janusz Kiczek
zapamiętany zostanie przez byłych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych jako wspaniały pedagog, wychowawca , nauczyciel wychowania fizycznego , a także jako zatroskany o dobro szkoły dyrektor .

Jako nauczyciel potrafił rozbudzić w młodzieży zainteresowanie sportem i w ogóle kulturą fizyczną nie tylko poprzez lekcje wychowania fizycznego, ale też poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe (SKS), czy obozy wędrowne. Młodzież pod Jego kierunkiem często zajmowała czołowe lokaty w różnych konkurencjach w międzyszkolnych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Zapamiętany też zostanie jako dyrektor szkoły w latach 1987 -1992 w okresie niezwykle trudnym dla szkolnictwa, które przechodziło swoją transformację. Właściwie uratował szkołę przed próbą likwidacji przez ówczesne władze partyjne , podejmując trudne , ale też odważne decyzje. Dzięki niemu szkoła wzbogacała się o coraz to nowe profile nauczania , co przyciągało młodzież niekoniecznie zainteresowaną kształceniem w kierunku drogowym czy geodezyjnym. W ten sposób powstał zespół szkół , w którego nazwie zachowane zostały dwa wiodące profile : drogownictwo oraz geodezja.

Jako dyrektor kładł ogromny nacisk na poziom kształcenia , a także na wychowanie młodzieży – na kulturę bycia , zachowanie , właściwe relacje między młodzieżą a nauczycielami oraz wśród grona pedagogicznego i obsługi. Potrafił zwrócić uwagę , ale też pochwalić i cieszyć się wspólnie sukcesami. Rozpoczął też remont całego budynku, chcąc stworzyć nauczycielom i uczniom jak najlepsze warunki . Dbał o właściwą atmosferę pracy w szkole w czasach trudnych. Potrafił zwrócić stanowczo uwagę na niedociągnięcia ze strony nauczyciela czy pracownika obsługi, ale przechodził szybko do porządku dziennego i to wystarczyło, by błędu na drugi raz nie popełniać. Pilnował , by relacje między pracownikami opierały się na prawdziwym koleżeństwie. Potrafił szanować każdego, niezależnie od stanowiska i funkcji pełnionej w szkole.

Zapamiętany też będzie jako wspaniały wychowawca – przed objęciem stanowiska dyrektora , jak również po zakończeniu kadencji. Potrafił kształtować charaktery młodych ludzi, ucząc ich wytrwałości , szacunku dla każdej osoby , a przede wszystkim dla osób starszych. Dużo rozmawiał z młodzieżą, przekazując najważniejsze wartości . Dbał o to, by każdy uczeń , którego wypuści w świat, był przede wszystkim dobrym, uczciwym , porządnym człowiekiem. Dbał również o właściwe więzi koleżeńskie wśród swoich wychowanków. Tak właśnie wspominają śp. profesora Janusza Kiczka Jego uczniowie .

Żegnamy człowieka niezwykle zasłużonego dla naszej szkoły, całkowicie jej oddanego pedagoga i dyrektora. Cześć Jego pamięci.

Tomasz Petry