Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły ZSDGiL informuje abiturientów , że jeśli istnieje uzasadniona potrzeba odbioru świadectwa wcześniej, uczniowie proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły tak, aby ustalić termin odbioru,aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

https://www.gov.pl/web/edukacja/odbior-swiadectw-przez-absolwentow-liceow-ogolnoksztalcacych-i-technikow