„Olimpus” – Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa

W miniony wtorek, tj. 7 stycznia br. osiemnaścioro uczniów naszej szkoły sprawdziło swoją wiedzę z zakresu języka polskiego. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań, dostosowanych do programu nauczania w poszczególnych klasach. O wynikach dowiemy się w marcu.