Uczniowie klasy 4 G pod opieką Pani mgr inż. Barbary Świątek w dniu 9.12.2019r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu gdzie zapoznali się z zadaniami PODGiK takimi jak:

– prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

– koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

– zakładanie osnów szczegółowych;

– przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

– ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

– tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;

– tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 na podstawie danych zawartych w bazach danych.