Życie i działalność konspiracyjna Franciszka Przysiężniaka

22 listopada uczniowie klasy 3p razem z Panią Gabrielą Dudą wzięli udział w wykładach zorganizowanych przez PWSTE w Jarosławiu. Wykłady te stanowiły ciąg dalszy uroczystości poświęconej postaci Franciszka Przysiężniaka i rozpoczęły się o godzinie 13:00. Uczniowie mieli okazję poznać życie wielkiego patrioty naszego regionu i przyjrzeć się jego zaangażowaniu w działalność podziemia niepodległościowego Polski w XX wieku. Podczas wykładów obecni byli krewni Franciszka oraz potomkowie żołnierzy z oddziału, którym kierował. Następnie uczniowie wysłuchali wystąpienia dotyczącego funkcjonowania podziemia niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie. Bez wątpienia była to piękna lekcja historii nam najbliższej, dotyczącej naszych okolic i miejsc dobrze nam znanych.