3j
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.francuski-2/2 EG 27 wf-2/3 #z5 wf1 j.francuski-1/2 EG 27 r_j.polski WA 21 r_geografia AN 24
2 8:50- 9:35 r_geografia AN 24 wf-2/3 #z5 wf1
wf-3/3 FJ wf3
religia SC 12 j.polski WA 21 r_j.polski WA 35
3 9:40-10:25 r_historia WO 22 r_historia WO 22 j.polski WA 21 r_angielski-1/2 DM 11
r_angielski-2/2 WB 4
j.polski WA 35
4 10:40-11:25 r_j.polski WA 21 j.polski WA 21 matematyka DJ 32 r_angielski-1/2 DM 11
r_angielski-2/2 WB 4
j.angielski-1/2 DM 36
j.angielski-2/2 WB 6
5 11:30-12:15 religia SC 12 r_geografia AN 24 wf-1/3 #z4 wf2
wf-3/3 FJ wf1
wf-1/3 #z4 wf2
wf-2/3 #z5 wf3
wf-3/3 FJ wf1
r_angielski-1/2 DM 36
r_angielski-2/2 WB 6
6 12:20-13:05 matematyka DJ 32 j.francuski-1/2 EG 27 wf-1/3 #z4 wf4 r_geografia AN 24 r_historia WO 32
7 13:10-13:55 j.angielski-1/2 DM 13
j.angielski-2/2 WB 36
    zajęcia z wy AN 24 j.francuski-2/2 EG 27
8 14:00-14:45 j.angielski-1/2 DM 13
j.angielski-2/2 WB 36
    matematyka DJ 32  
Obowiązuje od: 02 stycznia 2019
Drukuj plan
wygenerowano 04.01.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum