Technikum Geodezyjne

Klasa 1G

Technik geodeta – 80 pkt.

Przedmioty rozszerzone: matematyka.
Drugi język obcy na poziomie podstawowym: język niemiecki.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka.
Realizacja zajęć z filozofii.
Warsztaty na uczelniach: Politechnika Rzeszowska, AGH Kraków, PWSTE w Jarosławiu.

Technik geodeta to nowoczesny, praktyczny i atrakcyjny zawód, który pozwala na wiele samodzielności, a jednocześnie daje wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, co sprawia, że są bardzo poszukiwani na rynku pracy, który potrzebuje pracownika dobrze wykształconego w zakresie wiedzy z szeroko pojętego budownictwa. Absolwent szkoły jest przygotowany do studiów na kierunkach inżynieryjnych, w tym inżynierii lądowej.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

Kwalifikacja 2: BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania map do różnych celów
 • sporządzania kosztorysów prac geodezyjnych
 • wykonywania stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
 • dokonywania pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości w terenie
 • dokonywania pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
 • wytyczania linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
 • wyznaczania elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
 • prowadzenia dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
 • kartowania i rysowania map
 • wykonywania geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
 • obsługi geodezyjnej budowy różnych obiektów np. metra, wysokich budynków, ulic, dróg
 • zakładania, prowadzenia i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, także w systemie komputerowym
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • scalania i wymiany gruntów rolnych i leśnych
 • obsługi administracyjnej ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • uzyskania uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych prac geodezyjno-kartograficznych (po egzaminie państwowym)
 • obsługi systemu informacji przestrzennej
 1. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach geodezyjnych,
 • przedsiębiorstwach projektowych i planowania przestrzennego,
 • firmach budowlanych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych
 • przedsiębiorstwach z branży rolniczej i górniczej,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w instytucjach związanych z katastrem,
 • bardzo często prowadzi własną działalność gospodarczą.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Nasza szkoła funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i w tym czasie sukcesywnie uzupełniano i wyposażano bazę dydaktyczną stosownie do postępu technicznego. Na chwilę obecną magazyn sprzętu geodezyjnego stanowi mocny punkt naszej placówki, gdyż wyposażony jest w odpowiednią liczbę teodolitów optycznych różnej klasy, niwelatorów optycznych i cyfrowych oraz tachimetrów elektronicznych. Na wyposażeniu znajduje się zestaw do pomiarów metodą GPS firmy Trimble. W szkole znajduje się pracownia komputerowa w której zainstalowano zestaw oprogramowania do pracy współczesnego geodety. Podsumowując, nasza baza dydaktyczna pozwala na realizację obecnej podstawy programowej dla technika geodety.

Nasi uczniowie mają możliwość poznania i praktycznego wykorzystania sprzętu szkolnego zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak też czterotygodniowych terenowych ćwiczeń geodezyjnych. W czasie tych ćwiczeń przyszli technicy geodeci wykonują różnorodne opracowania geodezyjne łącząc poznaną wiedzę z umiejętnościami praktycznymi.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support