Technikum Geodezyjne

Klasa 1GKlasa 1ENasze atuty

KLASA 1G– TECHNIK GEODETA – specjalność Inżynieria geoprzestrzenna

Ilość punktów – 80

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, informatyka

Kierunek dla przyszłych geodetów, inżynierów

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia.

Drugi język obcy: j. niemiecki.

Innowacje: inżynieria geoprzestrzenna

Kandydacie , w tej klasie:

Poznasz:

– podstawowe zagadnienia związane z inżynierią lądową, geodezją i kartografią, architekturą i urbanistyką ,

– niezbędną wiedzę z informatyki i geografii.

Nauczysz się:

– umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych

wykorzystywanych w bazach danych obiektów topograficznych, systemach informacji

geograficznej oraz do tworzenia numerycznych modeli terenu i modelowania informacji o budynkach,

– nowoczesnych wizualizacji danych przestrzennych z wykorzystaniem mi. map internetowych

Rzeczywistości wirtualnej rozszerzonej ,

– operowania bezzałogowymi systemami latającymi ( przygotowanie do egzaminu

państwowego)

– posługiwania się skanerem laserowym.

Dlaczego geodezja?

1.To kierunek cieszący się dużą popularnością i zapotrzebowaniem.

2. Daje możliwość pracy i wysokich zarobków.

3.W tej klasie masz możliwość uczestniczenia w projekcie POWER + ( zagraniczne wyjazdy zawodowe)

4.Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia w zakresie prowadzenia własnej działalności geodezyjnej.

5.Ukończenie tej specjalizacji pozwala kontynuować naukę na kierunkach związanych z

-geodezją i kartografią

-pomiarami hydrograficznymi

-fotogrametrią i teledetekcją

-systemami informacji geograficznej- GIS

-geoinformatyką

-rolnictwem.

 

KLASA 1E – TECHNIK GEODETA – specjalność Inżynieria geoinformatyka

Ilość punktów – 80

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, informatyka

Kierunek dla przyszłych geodetów, inżynierów

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

Drugi język obcy: j. niemiecki.

Innowacje: inżynieria geoinformatyka

Kandydacie , w tej klasie:

Poznasz:

– współczesne metody badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi,

– niezbędną wiedzą z zakresu: Informatyki inżynierii lądowej, geografii gospodarki

przestrzennej architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska, nauki o Ziemi i środowisku,

– wiedzę niezbędną do przygotowania i przetwarzania danych przestrzennych, które znajdują

Zastosowanie między innymi w wojskowości.

Nauczysz się:

– wykonywania prac geodezyjnych na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji,

– wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach

O różnym pokryciu i użytkowaniu

– zakładania i prowadzenia katastru,

– posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji,

geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii,

– korzystania ze specjalistycznych programów do prac geodezyjnych ,

– użytkowania sieci i systemów teletechnicznych,

– wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi,

– wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD,

– opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego.

Dlaczego geodezja?

1.To kierunekcieszący się dużą popularnością i zapotrzebowaniem.

2. Daje możliwość pracy i wysokich zarobków.

3.W tej klasie masz możliwość uczestniczenia w projekcie POWER + ( zagraniczne wyjazdy zawodowe)

4.Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia w zakresie prowadzenia własnej działalności geodezyjnej.

5.Ukończenie tej specjalizacji pozwala kontynuować naukę na kierunkach związanych z

-geodezją i kartografią

-pomiarami hydrograficznymi

-fotogrametrią i teledetekcją

-systemami informacji geograficznej- GIS

-geoinformatyką

-kształtowaniem obszarów wiejskich.

Nasze atuty:

– wysoki, utrzymywany od lat poziom nauczania, który potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych – ciągły awans w rankingu Perspektyw ( brązowa i złota tarcza)

– sukcesy w konkursach i olimpiadach w różnych dziedzinach

– różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania z ludźmi nauki i kultury

-atrakcyjne zajęcia lekcyjne dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

– zajęcia rozwijające pasje artystyczne i sportowe

– projekty zagraniczne -wyjazdy edukacyjno – językowe , współpraca ze szkołami w Europie w ramach projektów :Erasmus i POWER +

– oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy

– indywidualne podejście do każdego ucznia

– wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w pozyskiwaniu stypendiów

– wykwalifikowana kadra, stale podnosząca swoje kwalifikacje i zdobywająca kolejne szczeble awansu zawodowego

– doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem edukacyjnym, projektory multimedialne)

– nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka szkolna z nowym i ciekawym księgozbiorem

– stała współpraca z wieloma uczelniami

– świetna atmosfera, – mnóstwo ciekawych akcji organizowanych zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support