Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

header 


Nasza szkoła w latach 2010-2013 realizowała projekt noszący tytuł: Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Był on adresowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowe, Technikum) zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Cele wspomnianego projektu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki uczniów posiadających luki kompetencyjne w tym zakresie;
  • reaktywowanie lub wzmacnianie szkolnych kółek zajęć wyrównawczych;
  • rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki uczniów uzdolnionych matematycznie;
  • reaktywowanie lub wzmocnieniem szkolnych kółek zainteresowań we współpracy ze szkołami wyższymi realizującymi projekt.

W naszej szkole w projekcie wzięło udział 30 osób z wybranej klasy o profilu matematycznym, które zostały podzielone na dwie grupy. Zajęcia o charakterze rozszerzającym zakres wiedzy z matematyki odbywały się w raz w tygodniu przez 2 godziny lekcyjne. W ciągu każdego roku szkolnego każda grupa odbyła 48 godzin zajęć. Kilka razy w ciągu roku uczniowie mieli wykłady z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego. Brali także udział w konkursie Zostań Euklidesem, organizowanym w ramach MUM i przeprowadzonym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Klikając tu dowiesz się więcej o prowadzonym projekcie

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner