Historia Szkoły w pigułce

Dz III Jarosław N MJF 1059

Fot. Technikum Geodezyjne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dawny budynek II Gimnazjum. Zbudowany w 1903 r. Zdjęcie z ok. 1953 roku. Zbiory Muzeum w Jarosławiu

1898 - powstanie szkoły, która miała wówczas nazwę Wyższa Szkoła Realna

1903 - ukończenie budowy budynku przy ulicy Świętego Ducha

1920 - w wyniku reformy szkoła uzyskała status 8 – letniego gimnazjum matematyczno – przyrodniczego

1926 - szkoła otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum II im. Augusta Witkowskiego

1926 - pierwsze matury

1930 - Odsłonięcie tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu

1940 - powstanie 2-letniego Liceum Drogowo – Wodnego przy Państwowej Szkole Budownictwa

1944 - powstanie 3-letniego Liceum Drogowo – Wodnego

1950 - powstanie 4-letniego Technikum Drogowego oraz Technikum Wodnego

1951 - przeniesienie szkoły do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Świętego Ducha

1952 - sutereny zamieniono na warsztaty szkolne

1966 - dobudowanie III piętra

1972 - połączono technikum Drogowe i technikum Geodezyjne, utworzono Technikum Drogowo-Geodezyjne

1988 - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Melioracji Wodnych

1991 - utworzenie kierunku hydrologicznego

1992 - utworzenie liceum ogólnokształcącego

1995 - utworzenie kierunku inżynieria środowiska i melioracje wodne

1995 - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Inżynierii Środowiska

2004 - nadanie szkole imienia Augusta Witkowskiego

2004 - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych

2005 - oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner