Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018

szablon-informator-2013-2014-1
 
Uwaga!!!

Wprowadzono progi punktowe do technikum (minimum 80 punktów) i liceum (minimum 100 punktów) w roku szkolnym 2017/2018. Szczegóły w regulaminach.

 
W roku szkolnym 2017/2018 absolwentom gimnazjum proponujemy:
 

 

Technikum (4 – letnie) w zawodzie: 


 • Technik budowy dróg    see-movie

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka

Organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych, ich bieżących i okresowych przeglądów technicznych, sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej.

 

 

 • Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych     see-movie

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka

Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i mostów, oceniania ich stanu technicznego, prowadzenie dokumentacji budowy, sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowejj.

 


 

 • Technik Geodeta    see-movie

przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka

Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych, wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych, rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie map, kontrola obiektów budowlanych.
Liceum Ogólnokształcące (3 – letnie):

Klasy realizują w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty:


 
 • Klasa (1m) 
  przedmioty rozszerzone: 
  matematyka, informatyka, język angielski, fizyka lub geografia z innowacjami
  :  
  see-movie
  komputerowa grafika użytkowa*
  język angielski w informatyce

  Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych. 
   
 • Klasa (1b)  

  przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język angielski z innowacją:   
  język angielski w medycynie

  Przygotowanie uczniów do konkursu z neurobiologii (dwujęzyczny), olimpiad z wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy ekologicznej i biologicznej.
   

 • Klasa (1c)  
  przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język angielski z innowacjami:
  ratownictwo medyczne
  język angielski w medycynie

  Przygotowanie uczniów do konkursu z neurobiologii (dwujęzyczny), olimpiad z wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy ekologicznej i biologicznej, uczeń zdobywa wiedzę z ratownictwa medycznego.

 • Klasa (1p)  

  przedmioty rozszerzone: WOS, geografia, historia i język angielski z innowacjami:   
  państwo i prawo
  język angielski w biznesie

  Przygotowanie uczniów do studiów prawniczych i bezpieczeństwa wewnętrznego, uczniowie poznają procesy historyczne i społeczne, nabywają biznesowe umiejętności językowe na rynku pracy.

 

 • Klasa (1j)  
  przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, geografia z innowacjąsee-movie
  podstawy tłumaczenia*

  Uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnorodnych tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych niezbędnych na obecnym rynku pracy.
  Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub francuski.
    

 • Klasa (1a) 
  przedmioty rozszerzone: matematyka, historia, geografia, język angielski z innowacjami:   see-movie
  architektura w zarysie z elementami rysunku
  język angielski w architekturze
  informatyka w architekturze*

  Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rysunku różnych stylów architektury, z historii sztuki oraz obsługi programu ARCHICAD
  .

 

* Innowacja planowana. Realizacja po otrzymaniu zgody Zarządu Powiatu Jarosławskiego

 


Zasady rekrutacji 

Przy rekrutacji uwzględnia się punkty uzyskane za egzaminie gimnazjalnym oraz punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wyznaczonych dla danej klasy. Zobacz zasady rekrutacji w regulaminach...

 

Kształcimy w kierunkach umożliwiających wszechstronny rozwój ucznia i podjęcie studiów w renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych, na kierunkach cieszących się uznaniem - ponad 90% absolwentów podejmuje studia wyższe. Uczestniczymy w międzynarodowym programie GLOBE. Posiadamy nowoczesne klimatyzowane pracownie informatyczne ze stałym szybkim łączem internetowym, nowoczesne laboratoria językowe, chemiczne i biologiczne. Możemy poszczycić się wieloma olimpijczykami szczebla ogólnopolskiego, którzy tą drogą zdobyli upragnione indeksy na wyższe uczelnie. Młodzież wydaje szkolne gazetki, organizuje wiele okolicznościowych imprez i akcji charytatywnych, rocznicowych, przybliżających święta i zwyczaje różnych narodów. Corocznie młodzież ma możliwość uczestniczenia w wyjazdach edukacyjnych do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dysponujemy nowoczesną i komfortową salą gimnastyczną, dzięki czemu uczniowie nasi osiągają sukcesy w grach zespołowych i lekkiej atletyce.

 szablon-informator-2013-2014-2

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner