Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców : p. Barbara Argasińska

Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: p. Rafał Faliński

Sekretarz: p. Małgorzata Marcinko

Skarbnik: p. Katarzyna Galińska

Członkowie: p. Dorota Brzozowska, p. Sabina Kowalczyk