Powiatowy Konkurs Literacki

TEMATY  KONKURSOWE

  1. Bohaterowie II wojny światowej na kartach  pamiętnika… Irena Sendlerowa.
  2. Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
  3. „I śmiech niekiedy może być nauką…” /Ignacy Krasicki/. W jaki sposób motyw śmiechu realizują literatura i film?

Regulamin konkursu Literackiego 2017