Liceum Ogólnokształcące

 
Klasa 1AKlasa 1BKlasa 1HKlasa 1LKlasa 1MKlasa 1PNasze atuty

KLASA 1A – ARCHITEKTONICZNA

Ilość punktów – 110

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, historia

 

Kierunek dla ludzi z wyobraźnią, łączących myślenie humanistyczne z technicznym

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, historia sztuki.

Drugi język obcy: j. niemiecki

Innowacje: ArchiCad, elementy grafiki komputerowej.

Kandydacie, w tej klasie:

Poznasz:

– w ramach innowacji programy komputerowe: ArchiCad, SketchUp, Adobe Photoshop,

– historię sztuki potrzebną w dalszej edukacji w tym kierunku,

– tajniki rysunku od podstaw, a więc nie musisz umieć już rysować

-realia zawodu architekta dzięki współpracy z biurami projektowymi oraz Wydziałami

Architektury i Budownictwa.

Nauczysz się:

– tworzyć wizualizacje architektoniczne w programach komputerowych oraz w ramach zajęć z rysunku

– budować modele architektoniczne

Dlaczego architektura?

1. Jako branża kreatywna cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem, co gwarantuje pracę.

2. Daje możliwości awansu zawodowego , wysokie zarobki i prestiż.

3.Wymaga kreatywności, która pozwala tworzyć i przekształcać nasze środowisko w zakresie budowli, wnętrz i krajobrazu.

 

 

KLASA 1B – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Ilość punktów – 110

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, chemia

 

Kierunek dla ludzi z pasją, kochających naukę i przyrodę, lubiących zgłębiać tajniki wiedzy i eksperymentować


Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Drugi język obcy: j. niemiecki

Innowacje: język angielski w medycynie, cyfrowa matematyka

Kandydacie, w tej klasie:

Poznasz:

-niezbędną wiedzą do podjęcia studiów na kierunkach medycznych tj. : medycyna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, stomatologia, nanotechnologia, ratownictwo medyczne, analityka lub inżynieria medyczna, kosmetologia, dietetyka, psychologia oraz nauk związanych z ochroną zdrowia

– zagadnienia związane z różnymi dziedzinami medycyny, w tym specjalistyczne z anatomii i fizjologii człowieka, neurobiologii, cytologii, histologii i inżynierii genetycznej.

– ciekawostki związane z funkcjonowaniem ekosystemów i ochroną przyrody

– nowoczesne techniki inżynierii genetycznej

– właściwości substancji i wyjaśnisz przebieg procesów chemicznych, które mają wpływ na środowisko naturalne

-ciekawych ludzi z pasją

Nauczysz się:

– w ramach innowacji języka angielskiego – medycznego słownictwa specjalistycznego

– wykorzystywać wiedzę matematyczną w 3D

– rozumieć wiele nieznanych do tej pory zjawisk i procesów kierujących organizmami

– projektować i przeprowadzać doświadczenia chemiczne, a także interpretować ich wyniki i formułować wnioski.

Dlaczego kierunek biologiczno-chemiczny?

1. Daje możliwość pracy w zawodach, na które jest ogromne zapotrzebowanie.

2. Pozwala na szeroki wybór studiów o charakterze nie tylko medycznym.

3. Dzięki możliwości wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego masz możliwość podjęcia z powodzeniem również studiów na kierunkach technicznych

4. Gwarantuje skuteczne i rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym o czym świadczą wyniki matur i ranking Perspektyw

5. Jako przyszły uczeń będziesz miał okazję uczestniczyć:

– w seminariach z chemii organizowanych na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego

– w warsztatach ekologicznych w ramach współpracy z KPU w Krośnie

– w zajęciach biotechnologicznych na AGH w Krakowie

– w zajęciach z anatomii i patomorfologii Akademii Medycznej UJ w Krakowie i innych

A jeśli biologia lub chemia stanie się Twoją pasją proponujemy Ci udział w Olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy Ekologicznej, O Diamentowy Indeks AGH oraz innych konkursach biologicznych i chemicznych.

 

 

KLASA 1H – HUMANISTYCZNO-PRAWNA

Ilość punktów – 110

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, , historia, j. obcy

 

Kierunek dla ludzi wszechstronnych i otwartych, którzy czują potrzebę zgłębiania tajników prawnych oraz mają w sobie siłę do działania i zmiany świata

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia, wos

Drugi język obcy: j. niemiecki

Innowacje: Prawo i państwo, J. angielski w legislacji

Kandydacie, w tej klasie:

Poznasz:

– niezbędną wiedzą do studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wojskoznawstwa

– tajniki otaczającego Cię świata, społeczeństwa i zachodzących w nim procesów

– w ramach innowacji językowej specjalistyczną terminologię prawną w języku angielskim

Nauczysz się:

– rozumienia zależności pomiędzy kompetencjami poszczególnych instytucji państwowych,

– stosowania przepisów prawa polskiego, systemu prawnego

.  – umiejętności czytania ze zrozumieniem aktów prawnych, tekstów popularno-naukowych

i publicystycznych, dotyczących prawa,

Dlaczego humanistyka?

1. Pozwala na zdobycie zawodu w wielu dziedzinach humanistyki.

2. Daje możliwości awansu zawodowego , wysokie zarobki i prestiż.

3. Nie zamyka w szablonowym wykształceniu i daje otwartą drogę do różnych ścieżek kariery zawodowej

4.Profil humanistyczny jest najbardziej interdyscyplinarnym spośród wszystkich innych.

5. Jako uczeń:

– będziesz uczestniczył w wyjazdach do sądów, wycieczkach historyczno- poznawczych

– weźmiesz udział w przygotowywaniu przedstawień muzycznych.

 

KLASA 1L – LINGWISTYCZNA

Ilość punktów – 110

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, j.obcy

 

Kierunek dla ludzi miłośników słowa mówionego i pisanego w różnych językach, otwartych na świat

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia

Drugi język obcy: j. niemiecki /j. hiszpański

Innowacje: tłumaczeniowa z j. angielskiego

Kandydacie, w tej klasie:

Poznasz:

– wiedzę niezbędną do studiów na kierunkach filologicznych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, psychologii oraz stosunków międzynarodowych

– wiedzę z zakresu tłumaczeń ustnych

– języki obce, które pozwolą Ci realizować swoje pasje i odkrywać świat

Nauczysz się:

– technik tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz pisemnych

– swobodnie komunikować się w różnych językach dzięki użyciu nowoczesnych programów np.Kahoot, Genially, Quizziz

 

Dlaczego lingwistyka?

1.Sprawność językowa jest dzisiaj niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie.

2. Znajomość języków podnosi wartość na rynku pracy.

3. W tej klasie będziesz miał możliwość:

– rozwijać swoje pasje artystyczne- teatralne w ramach zespołu teatralnego i nie tylko

– zaprezentować swoje umiejętności muzyczno-wokalne w szkolnym zespole muzycznym

-sprawdzić swoje kompetencje językowe w czasie zagranicznych wyjazdów edukacyjnych oraz poprzez udział w programie Erazmus

 

 

KLASA 1M – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Ilość punktów – 110

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

 

Kierunek dla ludzi z pasją do algorytmów, liczenia i programowania

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

Drugi język obcy: j. niemiecki

Innowacje: Programowanie z elementami grafiki komputerowej, cyfrowa matematyka

Kandydacie, w tej klasie:

Poznasz:

– niezbędną wiedzę do studiów związanych z kierunkami ścisłymi, technicznymi,

przyrodniczymi i informatycznymi,

– wiedzę z zakresu projektowania, przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii

i technologii internetowych.

Nauczysz się:

– korzystać z nowoczesnych technologii oraz programów np. Geogebra, Kahoot,

Genially, Quizziz

Dlaczego kierunek matematyczno-informatyczny?

1. Jako branża IT cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem, co gwarantuje pracę.

2. Daje możliwości awansu zawodowego , wysokie zarobki i prestiż.

 

KLASA 1P – POLITECZNICZNA

Ilość punktów – 110

– przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

 

Kierunek dla ludzi ceniących logiczne myślenie, wiążących przyszłość z Królową…nauk;) przyszłych studentów politechnik i uniwersytetów kształcących nowoczesną kadrę inżynierską

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski.

Drugi język obcy: j. niemiecki / j.hiszpański

Innowacje: cyfrowa matematyka, j.angielski profilowany na kierunki techniczne

Kandydacie, w tej klasie:

Poznasz:

– niezbędną wiedzę do studiów związanych z kierunkami ścisłymi, technicznymi,

przyrodniczymi i informatycznymi,

– narzędzia badawcze w laboratoriach wyższych uczelni ,

Nauczysz się:

– korzystać z nowoczesnych technologii oraz programów np. Geogebra, Kahoot,

Genially, Quizziz

– wielu umiejętności praktycznych w ramach warsztatów i zajęć laboratoryjnych w ramach

Współpracy z PWSTiE w Jarosławiu, Politechniką Rzeszowską.

– technik przeprowadzania i opracowania eksperymentów

Dlaczego kierunek politechniczny?

1. Kierunek umożliwia rozwinięcie kompetencji niezbędnych do zdobycia ciekawych i prestiżowych zawodów technicznych cenionych obecnie na rynku pracy.

2. Jako branża IT cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem, co gwarantuje pracę.

3. Daje możliwości awansu zawodowego , wysokie zarobki i prestiż.

4. Jako uczeń tej klasy będziesz mógł:

– poznać ciekawy świat wyższych uczelni technicznych ,

– nawiązać kontakty z ciekawymi ludźmi,

– rozwinąć swój potencjał intelektualny

– zdobyć wiedzę dzięki której zdobędziesz prestiżowy zawód.

4. Planowane jest nawiązanie współpracy z wydziałem Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej ze szczególnym uwzględnieniem kierunku Lotnictwo i kosmonautyka.

Nasze atuty:

– wysoki, utrzymywany od lat poziom nauczania, który potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych – ciągły awans w rankingu Perspektyw ( brązowa i złota tarcza)

– sukcesy w konkursach i olimpiadach w różnych dziedzinach

– różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania z ludźmi nauki i kultury

-atrakcyjne zajęcia lekcyjne dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii

– zajęcia rozwijające pasje artystyczne i sportowe

– projekty zagraniczne -wyjazdy edukacyjno – językowe , współpraca ze szkołami w Europie w ramach projektów :Erasmus i POWER +

– oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy

– indywidualne podejście do każdego ucznia

– wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, pomoc w pozyskiwaniu stypendiów

– wykwalifikowana kadra, stale podnosząca swoje kwalifikacje i zdobywająca kolejne szczeble awansu zawodowego

– doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem edukacyjnym, projektory multimedialne)

– nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka szkolna z nowym i ciekawym księgozbiorem

– stała współpraca z wieloma uczelniami

świetna atmosfera, – mnóstwo ciekawych akcji organizowanych zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support