Liceum Ogólnokształcące

W związku z licznymi prośbami kandydatów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w klasach o profilu architektonicznym oraz politechnicznym.

 
Klasa 1AKlasa 1BKlasa 1HKlasa 1LKlasa 1M
Klasa 1A

Klasa architektoniczna – 110 pkt.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, historia sztuki lub fizyka.
Drugi język obcy na poziomie podstawowym: język niemiecki.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, informatyka.
Program autorski: Zarys architektury i ArchiCad.
Realizacja zajęć z plastyki.
Warsztaty na uczelniach: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Krakowska, PWSTE w Jarosławiu.

Klasa przygotowująca do studiowania na kierunkach technicznych, przyrodniczych i architektonicznych.

Od klasy II prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Architektura w zarysie”. Podczas tych zajęć uczniowie poznają techniki rysunku architektonicznego. Dodatkowo realizowana będzie innowacja „Język angielski w architekturze”. Uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do użycia terminologii architektonicznej oraz historii sztuki. W klasie III uczniowie zapoznają się ze specjalistycznym programem komputerowym ArchiCad, który jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez architektów do projektowania.

 

Klasa 1B

Klasa biologiczno-chemiczna – 110 pkt.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia lub fizyka, matematyka.
Drugi język obcy na poziomie podstawowym: język niemiecki lub hiszpański.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia.
Program autorski: Język angielski w medycynie.
Realizacja zajęć z filozofii.
Warsztaty na uczelniach: KUL Lublin, UMCS Lublin, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Rzeszowska, PWSTE w Jarosławiu.

Klasa przygotowująca przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz innych związanych z ochroną zdrowia i technologiami farmaceutycznymi. Uczniowie będą mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu dietetyki, promocji zdrowia, żywienia i żywności.

W klasie realizowana będzie innowacja „Język angielski w medycynie”, uczniowie poznają leksykę, którą posługują się lekarze i ratownicy medyczni. Ponadto poznają wiele zagadnień medycznych, w tym specjalistycznych z anatomii i fizjologii człowieka, patologii układów, neurobiologii, cytologii, histologii, genetyki i inżynierii genetycznej. Innowacja ułatwia start w dwujęzycznym ogólnopolskim konkursie „Brain Bee”. Uczniowie tego profilu corocznie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych „Zielonej Szkoły” w Polsce i za granicą.

Klasa 1H

Klasa społeczno-prawna – 110 pkt.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Drugi język obcy na poziomie podstawowym: język niemiecki.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy.
Program autorski: Państwo i prawo.
Realizacja zajęć z filozofii.
Warsztaty na uczelniach: Uniwersytet Rzeszowski, PWSTE w Jarosławiu.

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach humanistycznych, prawnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

W klasie będzie prowadzony program „Państwo i prawo”, dzięki któremu uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa polskiego, systemu prawnego oraz rozumienia zależności pomiędzy kompetencjami poszczególnych instytucji państwowych. Uczniowie zdobędą doświadczenie, które pomoże im w podjęciu decyzji o wyborze kierunku studiów, a także przyczyni się do łatwiejszego odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Dodatkowo uczniowie nabędą umiejętność czytania ze zrozumieniem aktów prawnych, tekstów popularno-naukowych i publicystycznych, dotyczących prawa.

Klasa 1L

Klasa lingwistyczna – 110 pkt.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia.
Drugi język obcy na poziomie podstawowym: język francuski lub język hiszpański.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język obcy.
Program autorski: Zajęcia artystyczne oraz Innowacja tłumaczeniowa z języka angielskiego.
Realizacja zajęć z plastyki.
Warsztaty: Teatr im. W. Siemaszkowej, Teatr Stary w Krakowie, JOKiS w Jarosławiu.

Klasa przygotowująca do studiów na kierunkach filologicznych, humanistycznych oraz artystycznych.

W klasie dzięki realizowanym zajęciom teatralnym uczniowie będą mieć możliwość odkrycia i rozwoju talentu scenicznego. Innowacja „Warsztat artystyczny” ma na celu ułatwienie uczniom zrozumienia procesów artystycznych oraz społecznych, a także przygotowanie ich do analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury. Dodatkowo uczeń nabędzie wiedzę z zakresu historii kultury z elementami sztuki klasycznej. Będzie ona stanowiła kontekst do poznawania zjawisk zachodzących w kulturze współczesnej oraz ich pogłębionej analizy.

Opcjonalnie uczniowie będą mogli wybrać innowacje „Podstawy tłumaczenia” , na których poznają techniki wykorzystywane podczas tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych oraz tłumaczeń pisemnych.

Klasa 1M

Klasa politechniczna – 110 pkt.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia.
Drugi język obcy na poziomie podstawowym: język niemiecki.
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka.
Program autorski: Grafika komputerowa.
Realizacja zajęć z filozofii.
Warsztaty na uczelniach: Uniwersytet Rzeszowski, PWSTE w Jarosławiu.

Klasa przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach technicznych, przyrodniczych i informatycznych.

Innowacje: „Grafika komputerowa” – uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu projektowania i przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych. Będzie przygotowany do pracy w firmach świadczących usługi internetowe, zajmujących się składem i montażem komputerowym w obszarach reklamy, prezentacji, plastyki i wizualizacji danych.

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support