Liceum Ogólnokształcące

Uwaga!!!
 
Wprowadzono progi punktowe do technikum (minimum 80 punktów) i liceum (minimum 100 punktów) w roku szkolnym 2017/2018. Szczegóły w regulaminach.
 
Klasa 1mKlasa 1bKlasa 1cKlasa 1pKlasa 1jKlasa 1a
przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski, fizyka lub geografia z innowacjami:

 • komputerowa grafika użytkowa*
 • język angielski w informatyce

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i przetwarzania grafiki komputerowej, fotografii, edycji filmów i technologii internetowych.

Klasa matematyczno-informatyczna z innowacjami – komputerowa grafika użytkowa oraz język angielski w informatyce

Z pewnością domyślasz się, czym zajmujemy się realizując innowację Komputerowa grafika użytkowa, dodamy więc tylko garść szczegółów.

Zajęcia odbywają się w klasie drugiej. Przeznaczone na nie dwie dodatkowe godziny tygodniowo realizowane są w blokach, co ułatwia konsolidację tematyczną zajęć. Poza tym, taki sposób realizacji innowacji daje nam możliwość odpocząć po przyziemnej nauce np. programowania.

Innowacja ma ograniczone ramy czasowe, więc skupiamy się głównie na trzech dziedzinach: fotografii, filmie i Internecie. Uczymy się tworzenia i obróbki cyfrowej zdjęć, montażu filmów, tworzenia stron internetowych. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej, ale też w plenerze. Mamy do dyspozycji profesjonalny sprzęt i oprogramowania (Corel, Adobe Lightroom, Edius), co zapewnia wszystkim chętnym możliwość nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Jeśli ciekawi Cię, co potrafimy, możesz obejrzeć próbkę naszych umiejętności

Innowacja pedagogiczna Język angielski w informatyce realizowana jest w klasie pierwszej. W ramach lekcji języka angielskiego poszerzamy wiedzę w zakresie terminologii związanej z technologią informacyjną. Zaczynamy od podstawowych pojęć dotyczących budowy komputera i obsługi głównych programów użytkowych, a kończymy na terminologii związanej z działalnością w Internecie. Uczymy się również poprzez przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język angielski z innowacją:

 • język angielski w medycynie

Przygotowanie uczniów do konkursu z neurobiologii (dwujęzyczny), olimpiad z wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy ekologicznej i biologicznej.

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka lub matematyka lub język angielski z innowacjami:

 • ratownictwo medyczne
 • język angielski w medycynie

Przygotowanie uczniów do konkursu z neurobiologii (dwujęzyczny), olimpiad z wiedzy o żywieniu i żywności, wiedzy ekologicznej i biologicznej, uczeń zdobywa wiedzę z ratownictwa medycznego.

przedmioty rozszerzone: WOS, geografia, historia i język angielski z innowacjami:

 • państwo i prawo
 • język angielski w biznesie

Przygotowanie uczniów do studiów prawniczych i bezpieczeństwa wewnętrznego, uczniowie poznają procesy historyczne i społeczne, nabywają biznesowe umiejętności językowe na rynku pracy.

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia, geografia z innowacją:

 • podstawy tłumaczenia*

Uczniowie poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnorodnych tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych niezbędnych na obecnym rynku pracy.
Drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub francuski.

Klasa europejsko-językowa z innowacją podstawy tłumaczenia

Klasy językowe gromadzą uczniów, których podstawowym zainteresowaniem są języki. Ale czy sama ich znajomość wystarczy, by w przyszłości spokojnie układać sobie ścieżkę kariery zawodowej? Cóż… Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Podstawy tłumaczenia”. Chcemy pokazać uczniom klasy językowej, jak w praktyce mogą wykorzystać znajomość języków obcych, połączyć swoją pasję z konkretnym zawodem. Oczywiście jest to jedna z możliwych dróg, ale z pewnością warto zastanowić się, czy nie jest to dobra oferta właśnie dla Ciebie.

Zajęcia z innowacji odbywają się w klasie drugiej i przeznaczono na nie jedną dodatkową godzinę lekcyjną w tygodniu. Uczniowie zaznajamiają się z teorią, a następnie próbują własnych sił w tłumaczeniu ustnym i pisemnym. Zajmujemy się różnymi zagadnieniami: od tłumaczenia prozy literackiej po teksty użytkowe typu instrukcje, od tłumaczenia przewodnickiego po konferencyjne. Staramy się pokazać specyfikę pracy tłumacza, np. sposób robienia notatek w tłumaczeniu ustnym, techniki ćwiczenia pamięci, czy też możliwość tłumaczenia wspomaganego komputerowo. Zapraszamy na zajęcia czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych, by opowiedzieli o swojej pracy. Korzystamy też z możliwości uczestnictwa w wykładach i warsztatach językowych organizowanych przez uczelnie wyższe.

Oczywiście nasza innowacja to jedynie, jak wskazuje sama nazwa, podstawy tłumaczenia, mamy jednak nadzieję, że da ona szansę naszym uczniom na sprawdzenie się i być może odkrycie w sobie talentu translatorskiego, który będą w przyszłości rozwijać.

przedmioty rozszerzone: matematyka, historia, geografia, język angielski z innowacjami:

 • architektura w zarysie z elementami rysunku
 • język angielski w architekturze
 • informatyka w architekturze*

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rysunku różnych stylów architektury, z historii sztuki oraz obsługi programu ARCHICAD.

* Innowacja planowana. Realizacja po otrzymaniu zgody Zarządu Powiatu Jarosławskiego