Konkurs Geograficzny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych

REGULAMIN KONKURSU

I. CELE

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią.
 • Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności geograficznych.
 • Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z geografii przed egzaminem gimnazjalnym.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław.
 • W konkursie może wziąć udział do 5 uczniów z danej szkoły (jeżeli wyrażą Państwo chęć zgłoszenia większej ilości prosimy o kontakt).
 • Konkurs ma charakter indywidualny.

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 • Komisje konkursowe będą oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej z geografii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  poszczególnych typach szkół z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku, z późn. zm., odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I, II etap edukacyjny).

 IV. ZALECANA LITERATURA

 • Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu geografii na poziomie dotychczasowego gimnazjum.
 • Atlas Geograficzny Świat, Polska, PPWK – Nowa Era.
 • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1999.

V. PRZEBIEG KONKURSU

 • Uczestnik konkursu geograficznego rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte.
 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń może korzystać z prostego kalkulatora.
 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym.
 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.
 • W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów przez zawodników pod uwagę zostanie wzięty czas zakończenia pisania testu.
 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.

VI. TERMIN I MIEJCE KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,

ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.

 • Konkurs odbędzie się 16 marca 2018 roku o godzinie 10:00 (prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 9:45).
 • Oceny prac dokona jury w składzie nauczycieli geografii w ZSDGiL.

VII. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

 • Szkoła zgłasza kandydatów telefonicznie 16 621 32 82 lub drogą mailową – sekretariat@tdgjar.edu.pl do 12 lutego 2017

VIII. ORGANIZATORZY

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.
 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele geografii: Anna Janusz, Mieczysław Rodzinka, Beata Marciniec.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support