Konkurs Geograficzny

KONKURS POD PATRONATEM

 

REGULAMIN KONKURSU

I CELE

 • Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią.

 • Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności geograficznych.

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych (klasa 3) oraz podstawowych (klasa 8) powiatu jarosławskiego i gminy Jarosław.

 • W konkursie może wziąć udział do 6 uczniów z danej szkoły (jeżeli wyrażą Państwo chęć zgłoszenia większej ilości prosimy o kontakt).

 • Konkurs ma charakter indywidualny.

 • W dniu konkursu uczeń zobowiązany jest przekazać organizatorom konkursu wcześniej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenie oraz klauzulę RODO (załącznik 2).

 • Dla pięciu najlepszych uczniów przewidziane są nagrody.

III ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 • Komisja konkursowa będzie oceniać wiedzę obejmującą i poszerzającą treści z zakresu:

  • budowy geologicznej

  • rzeźby terenu

  • klimatu

  • gleb

  • wód powierzchniowych i podziemnych

  • potencjalnej roślinności naturalnej i zwierząt

  • lesistości

  • zanieczyszczenia środowiska

  • form ochrony przyrody

regionów:

  • Bieszczad

  • Beskidu Niskiego

  • Pogórza Przemyskiego

  • Pogórza Dynowskiego

  • Pogórza Strzyżowskiego

  • Dołów Jasielsko – Sanockich

  • Kotliny Sandomierskiej

IV ZALECANA LITERATURA

 • Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu geografii na poziomie dotychczasowego gimnazjum.

 • Atlas Geograficzny Świat, Polska, PPWK – Nowa Era.

 • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1999.

 • Kondracki J., Geografia Regionalna Polski, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

 • Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Państw. Wydaw. Naukowe, Warszawa, 1978

Strony internetowe, m.in.:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – http://rzeszow.rdos.gov.pl/

 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

 • Państwowy Instytut Geologiczny – https://www.pgi.gov.pl/

 • Geoportal Krajowy – http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

 • Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej – http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

V PRZEBIEG KONKURSU

 • Uczestnik konkursu geograficznego rozwiązuje test zawierający zadania otwarte i zamknięte.

 • Podczas pracy z arkuszem konkursowym uczeń może korzystać z prostego kalkulatora.

 • Czas przeznaczony na sprawy organizacyjne nie jest wliczany do czasu pracy z testem konkursowym.

 • Na rozwiązanie testu konkursowego przeznacza się 45 minut, nie włączając czasu na sprawy organizacyjne.

 • Oceny prac dokona jury w składzie nauczycieli geografii w ZSDGiL.

 • W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów przez zawodników pod uwagę zostanie wzięty czas zakończenia pisania testu.

 • Po sprawdzeniu prac konkursowych przez Komisję Szkolną, dyrektor szkoły informuje uczestników o uzyskanych wynikach (tego samego dnia).

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu.

VI TERMIN I MIEJCE KONKURSU

 • Konkurs odbędzie się 15 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, ulica Św. Ducha 1 37-500 Jarosław.

 • Prosimy o przybycie do szkoły najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem konkursu (9.45).

VII ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

VIII ORGANIZATORZY

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.

 • Koordynatorami konkursu są nauczyciele geografii: Anna Janusz, Mieczysław Rodzinka, Beata Marciniec.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support