KONKURS „English Champion”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „English Champion”

z języka angielskiego w roku szkolnym 2017/2018

  1. Data rozpoczęcia: listopad 2017
  2. Data zakończenia: kwiecień 2018
  3. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu
  4. Uczestnikami konkursu są uczniowie, którzy zostaną zgłoszeni do konkursu do 28.10.2017r.
  5. Poszczególne etapy konkursu:

I          etap    –          konkurs ortograficzny

II         etap    –          konkurs kulturowy

III        etap    –          konkurs tłumaczeniowy

IV       etap    –          konkurs gramatyczny

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego ucznia z poszczególnych roczników (klasy I, klasy II, klasy III-IV).
  2. Po rozstrzygnięciu każdego konkursu, uczeń otrzyma adekwatną ilość punktów do zajętego miejsca. Przykładowy schemat przyznawania punktów:

I          miejsce-         25 pkt            IX        miejsce-         8 pkt

II         miejsce-         20 pkt            X         miejsce-         7 pkt

III        miejsce-         15 pkt            XI        miejsce-         6 pkt

IV       miejsce-         13 pkt            XII      miejsce-         5 pkt

V         miejsce-         12 pkt            XIII     miejsce-         4 pkt

VI       miejsce-         11 pkt            XIV     miejsce-         3 pkt

VII      miejsce-         10 pkt            XV      miejsce-         2 pkt

VIII     miejsce-         9 pkt               XVI     miejsce-         1 pkt

  1. Uczeń, który nie przystąpi do konkursu otrzymuje 0 pkt za dany etap /konkurs/.
  2. Konkursy przygotowywane są przez nauczycieli języka angielskiego.
  3. Koordynatorami konkursów są: p. A. Jamróz oraz p. E.Gruca-Drążek