RANKING PERSPEKTYW

perspekt2 2

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 6 w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2016".

Miesięcznik „Perspektywy" opublikował na początku roku 2016 nowy ogólnopolski ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych. Technikum nr 6 przy Zespole Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu zajęło 4 miejsce na Podkarpaciu (w roku ubiegłym 5 miejsce) i 43 w Polsce. W podrankingu maturalnym Technikum nr 6 zajęło 4 miejsce na Podkarpaciu i 48 w kraju. Jak zaznaczyli organizatorzy badania, brano pod uwagę „technika, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników warunkiem dodatkowym było minimum 50-procentowa przystępowalność do egzaminów zawodowych. Ranking uwzględnia również wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym".

W przypadku Rankingu Techników 2015 obowiązują cztery kryteria. Są to:

  • sukcesy w olimpiadach 20%
  • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
  • matura – przedmioty dodatkowe 25%
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%.

perspekt2 1Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy" zasadami, szkoła ma prawo używać w 2016 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2016" i związanego z tym graficznego znaku jakości. Ten tytuł nasza szkoła miała także prawo używać w roku 2015 i 2014. Ponadto Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej w latach 2014 i 2015 nominowało naszą szkołę do Godła Liderów Placówek Oświatowych w Polsce.

Kolejny raz zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla naszej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. W latach ubiegłych nasza szkoła zajmowała także czołowe lokaty w kolejnych edycjach tego rankingu.

Technikum nr 6 w Jarosławiu - pozycja w rankingu PERSPEKTYW na przestrzeni lat:

Rok

Główny miejsce w:

Podranking maturalny miejsce w:

 

kraju

woj. podkarpackim

kraju

woj. podkarpackim

2015

68

5

48

3

2014

35

3

30

2

2013

135

16

79

3

2012

167

14

42

3

2011

106

6

121

8

Bardzo cieszymy się z osiągniętego sukcesu naszego technikum. Gratulujemy wszystkim tegorocznym absolwentom oraz ich nauczycielom. Dzięki ich zaangażowaniu, wysiłkowi i rzetelnej nauce osiągnęliśmy ponownie tak dobry wynik. Mamy nadzieję i liczymy na to, że w kolejnym roku również będziemy mogli pochwalić się sukcesem. Dziękujemy.

Dyrektor ZSDGiL
Tadeusz Panek

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner