ZSDGiL CHAMPIONS

ZSDGiL CHAMPIONS

 

        ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ KLASĘ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. CHĘTNE KLASY PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W TERMINIE DO 28 PAŹDZIERNIKA 2016R.

 

I ETAP- LISTOPAD- KONKURS ORTOGRAFICZNY

II ETAP- GRUDZIEŃ- KONKURS KULTUROWY

III ETAP- LUTY- KONKURS TŁUMACZENIOWY

IV ETAP- MARZEC- KONKURS GRAMATYCZNY

                                                                                                                             

 

KOORDYNATORZY KONKURSU: A.JAMRÓZ, K.TUCZAPSKI 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU „ZSDGiL Champions” 

z języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017

1.Data rozpoczęcia : listopad 2016

2.Data zakończenia: kwiecień 2017

3.Miejsce konkursu: Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

4.Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas, które zostaną zgłoszone do konkursu do 28.10.2016r.

5.Poszczególne etapy konkursu:

I etap      -      konkurs ortograficzny 

II etap     -     konkurs kulturowy 

III etap      -     konkurs tłumaczeniowy 

IV etap      -     konkurs gramatyczny

6.Każda zgłoszona klasa wybiera dwóch przedstawicieli, którzy biorą udział w poszczególnych konkursach. Do konkursów mogą przystępować te same osoby lub inne z danej klasy, wybrane przez klasę i nauczyciela uczącego w danej klasie.

7.Po rozstrzygnięciu każdego konkursu, klasy otrzymują adekwatną ilość punktów do zajętego miejsca przez reprezentantów klasy. Przykładowy schemat przyznawania punktów: 

 

  1. miejsce-         25 pkt            IX        miejsce-         8 pkt
  2. miejsce-         20 pkt            X         miejsce-         7 pkt
  3. miejsce-         15 pkt            XI        miejsce-         6 pkt
  4. miejsce-         13 pkt            XII      miejsce-         5 pkt
  5. miejsce-         12 pkt            XIII     miejsce-         4 pkt
  6. miejsce-         11 pkt            XIV     miejsce-         3 pkt
  7. miejsce-         10 pkt            XV      miejsce-         2 pkt
  8. miejsce-         9 pkt               XVI     miejsce-         1 pkt

 8.Klasy, które nie przystąpiły do konkursu otrzymują 0 pkt za dany etap /konkurs/.

9.Konkursy przygotowywane są przez nauczycieli języka angielskiego. 

10. Koordynatorami konkursów są: p. A. Jamróz oraz p. K. Tuczapski

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner