Technik Drogownictwa

Cele kształcenia w zawodzie technik drogownictwa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych;

prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;

wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych;

sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Ułatwienia dostępu

Godło

Misja szkoły

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu wyposaża swoich uczniów w wiedzę i umiejętności oraz kształtuje postawy, które pomogą im znaleźć się w społeczeństwie, a także sprostać wyzwaniom, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji.

BIP

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało

Kontakt

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

tel./fax. 16 621 32 82
16 621 64 98
e-mail: sekretariat@tdgjar.edu.pl

Adres

ul. Świętego Ducha 1
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie

Mapa Dojazdu

Strony godne uwagi

Powiat Jarosławski

Miasto Jarosław

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Zobacz też...

Baner Baner Baner