Biblioteka

„Pełne są książki słów mędrców, przykładów dawnych ludzi, zwyczajów, praw, religii, książki żyją z nami, myślą, rozmawiają z nami. Uczą nas, są naszymi mistrzami, dają nam pokrzepienie, uobecniają nam i jakby naocznie przedstawiają rzeczy bardzo odległe od naszej pamięci. Tak niezwykła jest ich potęga, ich godność, ich majestat, moc ich tak wielka i wręcz boska, że gdyby nie istniały dostępne nam księgi, wszyscy bylibyśmy nieokrzesanymi ignorantami, nie pamiętającymi przeszłości, nie mającymi żadnego pojęcia o rzeczach ludzkich i boskich. Wtedy ta sama urna, która mieści prochy ludzkiego ciała, ukryłaby w sobie i pamięć o człowieku”.

Słowa kardynała Joannes’a Bessarion’a, wypowiedziane przy przekazaniu jego biblioteki Republice Weneckiej


Biblioteka  czynna w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 800– 1730

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Biblioteka szkolna składa się z:

 • wypożyczalni literatury pięknej i lektur;
 • wypożyczalni książek popularnonaukowych;
 • czytelni wraz z księgozbiorem podręcznym i stanowiskami komputerowymi.

Wykaz beletrystyki proponowanej do zakupu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i zwiększającego księgozbiór biblioteki szkolnej II Liceum  Ogólnokształcącego przy Zespole szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. – Wykaz


Pracownicy

W bibliotece pracuje wykwalifikowana kadra. Są to nauczyciele-bibliotekarze posiadający wyższe wykształcenie i kwalifikacje bibliotekarskie.

mgr inż. Ewa Skotnicka

mgr Beata Krukowska

 


Czytelniku, oto Twoje prawa i obowiązki

 • Masz prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 • Korzystając z biblioteki jesteś zobowiązany do dbałości o wypożyczone książki i inne materiały.
 • Aby uniknąć nieporozumień, osobiście wypożyczaj interesujące cię materiały na podstawie identyfikatora, legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
 • Jesteś odpowiedzialny finansowo za materiały biblioteczne, z których korzystasz.
 • Jeśli zgubisz lub zniszczysz wypożyczone materiały, jesteś zobowiązany do odkupienia ich lub zwrócenia wskazanego przez bibliotekarza ekwiwalentu.
 • Masz prawo prosić o zarezerwowanie potrzebnych Ci pozycji.
 • Korzystając z biblioteki masz prawo do pomocy ze strony bibliotekarza w poszukiwaniu materiałów na interesujący Cię temat.
 • Jeśli opuszczasz naszą szkołę (pracownicy, uczniowie), jesteś zobowiązany do pobrania z biblioteki zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.

Stanowiska komputerowe

 • Z komputera mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki, jeżeli nie odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne.
 • Komputer w bibliotece służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet, potrzebnych w przygotowaniu się do lekcji, oraz korzystania z programów.
 • Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza. Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 • Uczeń może przebywać w czytelni w czasie swoich lekcji, jeżeli przedstawi pisemną zgodę nauczyciela, z którym w danym czasie ma zajęcia.
 • Uczeń przyłapany na wagarach w czytelni otrzyma czasowy zakaz korzystania z komputera.

Zasoby biblioteki

Zasoby biblioteki stanowi literatura popularno-naukowa z różnych dziedzin:

 • historii literatury
 • historii Polski
 • historii powszechnej
 • psychologii
 • biologii
 • fizyki
 • religioznawstwa
 • matematyki
 • chemii
 • geografii
 • filozofii
 • sztuki

Pracownia Multimedialna

Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Dużą popularnością cieszy się pracownia multimedialna, gdzie czytelnicy mają do dyspozycji cztery komputery z dostępem do Internetu i oprócz naszych zbiorów mogą korzystać z informacji dostępnych w sieci.


Kontakt

Poczta internetowa:  biblioteka@tdgjar.internetdsl.pl

Zapraszamy do korzystania z biblioteki szkolnej w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 800– 1730

Przypominamy o konieczności okazania legitymacji szkolnej podczas wypożyczania książek z biblioteki.